ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐÀO TẠO

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

GIỚI THIỆU

TRANG CHỦ

1000+

Khách hàng doanh nghiệp

10+

Hơn 10 năm tư vấn
đào tạo doanh nghiệp

10.000+

Khách hàng cá nhân

50+

Chuyên gia hàng đầu Việt Nam

10+

Hơn 10 năm tư vấn
đào tạo doanh nghiệp

1000+

Khách hàng doanh nghiệp

10.000+

Khách hàng cá nhân

50+

Chuyên gia hàng đầu Việt Nam

HPM từng bước khẳng định mình là một học viện đào phát triển doanh nghiệp chất lượng hàng đầu Việt Nam về nội dung chương trình, chất lượng giảng viên và sự chuyên nghiệp. Thế mạnh của HPM là đội ngũ giảng viên và chuyên gia nhiều lĩnh vực, đủ năng lực tư vấn cho các tổng công ty, tập đoàn lớn và những doanh nghiệp SME. Sự khác biệt của HPM chính là: Đội ngũ chuyên gia là các CEO đã và đang điều hành tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế. Vì thế, các chương trình đào tạo của HPM đều mang tính thực tiễn và ứng dụng cao.

THƯ NGỎ

HPM thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo: Giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO, Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp CHRO, Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp CCO, Giám đốc tài chính CFO và hơn 200 chuyên đề đào tạo các kỹ năng lãnh đạo, quản trị, điều hành, làm việc cho các doanh nghiệp. Với mạng lưới đào tạo từ Bắc vào Nam, đã có hàng vạn doanh nhân, giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp tham dự các chương trình đào tạo giám đốc và cán bộ quản lý các doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo kỹ năng quản lý, kỹ năng làm việc do HPM tổ chức. HPM còn là đối tác đào tạo thường xuyên của các doanh nghiệp lớn trên toàn quốc, tiêu biểu như: Đào tạo cho Lãnh đạo cao cấp của Tập đoàn Viettel và nhiều doanh nghiệp lớn khác, chương trình đào tạo inhouse sẽ được khảo sát kỹ lưỡng, thiết kế thực tế theo đúng nhu cầu và mô hình hoạt động doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm gần 10 năm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, HPM đã tư vấn xây dựng hệ thống cho hơn 300 tổ chức, doanh nghiệp về các hệ thống quảng lý theo các tiêu chuẩn của tổ chức ISO. Ngoài ra HPM còn tư vấn nhiều module và công cụ quản trị hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển toàn diện.

HPM còn là cầu kết nối doanh nhân, đã kết nối hàng vạn doanh nhân tham dự các chương trình đào tạo của HPM, cũng là tổ chức sáng lập và xây dựng Cộng đồng doanh nhân HBC hoạt động rất hiệu quả với rất nhiều hoạt động kết nối quan hệ, kết nối cơ hội kinh doanh và đặc biệt là kết nối tri thức doanh nhân, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong kinh doanh.

HƠN 50+ CHUYÊN GIA CHẤT LƯỢNG

Giảng viên đào tạo của HPM đều là những lãnh đạo, quản lý cấp cao đến từ các tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam và trên thế giới, có trải nghiệm thực tế, kiến thức khoa học bài bản về lãnh đạo và quản trị, phương pháp giảng dạy hiện đại.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien.

TS.PHAN TẤT THỨ
CG.NGUYỄN HỮU THÁI HÒA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien.

TS.TRẦN QUỐC VIỆT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam leo leo, tincidunt ac lectus vel, tincidunt scelerisque sapien.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Giảng viên đào tạo của HPM đều là những lãnh đạo, quản lý cấp cao đến từ các tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam và trên thế giới, có trải nghiệm thực tế, kiến thức khoa học bài bản về lãnh đạo và quản trị, phương pháp giảng dạy hiện đại.

Giảng viên đào tạo của HPM đều là những lãnh đạo, quản lý cấp cao đến từ các tập đoàn lớn nhất ở Việt Nam và trên thế giới, có trải nghiệm thực tế, kiến thức khoa học bài bản về lãnh đạo và quản trị, phương pháp giảng dạy hiện đại.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Phương Pháp Khởi Nghiệp Tinh Gọn

Quản trị Chiến lược

Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo

Quản Trị Cuộc Đời

Tài Chính Dành Cho Lãnh Đạo

Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả

Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi

Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc

Phát Triển Tinh Thần Teamwork

Phương Pháp Tư Duy & Giải Quyết Vấn Đề

Kỹ Năng Giảng Dạy 

Kỹ Năng Thuyết Trình & Chủ Trì Cuộc Họp

Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Văn hóa doanh nghiệp 

Pháp Luật Dành Cho Lãnh Đạo

Thuế Dành Cho Lãnh Đạo 

Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Kỹ Năng Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên

CFO - Giám đốc Tài chính

CCO - Giám Đốc Kinh Doanh 

Mô Hình Quản Trị Thẻ Điểm Cân Bằng

Hệ thống KPI

CEO - Giám Đốc Điều Hành 

CHRO - Giám Đốc Nhân Sự

CPO - Giám Đốc Sản Xuất

Quản Trị Bán Hàng Dành Cho Lãnh Đạo

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Phương Pháp Khởi Nghiệp Tinh Gọn

Văn hóa doanh nghiệp 

Pháp Luật Dành Cho Lãnh Đạo

Thuế Dành Cho Lãnh Đạo 

Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Kỹ Năng Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên

CFO - Giám đốc Tài chính

CCO - Giám Đốc Kinh Doanh 

Mô Hình Quản Trị Thẻ Điểm Cân Bằng

Hệ thống KPI

CEO - Giám Đốc Điều Hành 

CHRO - Giám Đốc Nhân Sự

CPO - Giám Đốc Sản Xuất

Quản Trị Bán Hàng Dành Cho Lãnh Đạo

Quản trị Chiến lược

Quản trị thương hiệu & Tiếp thị dành cho lãnh đạo

Quản Trị Cuộc Đời

Tài Chính Dành Cho Lãnh Đạo

Kỹ Năng Thuyết Trình & Chủ Trì Cuộc Họp

Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả

Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi

Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc

Phát Triển Tinh Thần Teamwork

Phương Pháp Tư Duy & Giải Quyết Vấn Đề

Kỹ Năng Giảng Dạy 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Năng Lực Quản Trị Dành Cho Quản Lý Cấp Trung

Kế Hoạch Hành Động & Báo Cáo Thực Hiện

Quản trị Chiến lược

Văn hóa doanh nghiệp

Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc

Phát Triển Tinh Thần Teamwork

Phương Pháp Tư Duy & Giải Quyết Vấn Đề

Kỹ Năng Giảng Dạy

Chương Trình Quản Lý & Lãnh Đạo

Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền Kinh Nghiệm

Quản Trị Cuộc Đời 

Phương Pháp Khởi Nghiệp Tinh Gọn

Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả

Kỹ Năng Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên

Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi

Kỹ Năng Thuyết Trình & Chủ Trì Cuộc Họp

Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Quản Trị Đội Ngũ

Hệ thống KPI

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Năng Lực Quản Trị Dành Cho Quản Lý Cấp Trung

Kế Hoạch Hành Động & Báo Cáo Thực Hiện

Quản trị Chiến lược

Văn hóa doanh nghiệp

Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc

Phát Triển Tinh Thần Teamwork

Phương Pháp Tư Duy & Giải Quyết Vấn Đề

Kỹ Năng Giảng Dạy

Chương Trình Quản Lý & Lãnh Đạo

Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền Kinh Nghiệm

Quản Trị Cuộc Đời 

Phương Pháp Khởi Nghiệp Tinh Gọn

Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả

Kỹ Năng Đào Tạo & Huấn Luyện Nhân Viên

Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi

Kỹ Năng Thuyết Trình & Chủ Trì Cuộc Họp

Kỹ Năng Phỏng Vấn Tuyển Dụng

Quản Trị Đội Ngũ

Hệ thống KPI

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Trình

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Tư Duy Tích Cực

Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện

Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Phát Triển Tinh Thần Teamwork

Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng

Văn hóa doanh nghiệp

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian 

Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột

Kỹ Năng Quản Lý Stress

Kỹ Năng Tư Duy Logic

Quản Trị Cuộc Đời

Kỹ Năng Viết Báo Cáo

Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc

Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Năng Lực Giám Sát Bán Hàng

Chăm Sóc Khách Hàng

Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

CCO - Giám Đốc Kinh Doanh

Kỹ Năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Kỹ năng bán hàng trong hình thức B2B

Kỹ năng phát triển nhà phân phối, đại lý bán hàng

CCO - Giám Đốc Kinh Doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
DÀNH CHO ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN

Kỹ Năng Trình Bày Thuyết Trình

Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Tư Duy Tích Cực

Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện

Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả

Phát Triển Tinh Thần Teamwork

Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng

Văn hóa doanh nghiệp

Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian 

Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột

Kỹ Năng Quản Lý Stress

Kỹ Năng Tư Duy Logic

Quản Trị Cuộc Đời

Kỹ Năng Viết Báo Cáo

Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc

Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

Năng Lực Giám Sát Bán Hàng

Chăm Sóc Khách Hàng

Kỹ Năng Đàm Phán Thương Lượng

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp

CCO - Giám Đốc Kinh Doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
DÀNH CHO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

Kỹ Năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại

Kỹ năng bán hàng trong hình thức B2B

Kỹ năng phát triển nhà phân phối, đại lý 

CCO - Giám Đốc Kinh Doanh

CẢM NHẬN HỌC VIÊN VỀ HPM

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
THEO NHU CẦU DOANH NGHIỆP

01

TƯ VẤN, KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH

Nhằm xác lập mục tiêu đào tạo cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng và đặc thù của doanh nghiệp. Tìm hiểu ưu nhược điểm của đối tượng đào tạo để xây dựng chương trình.

ĐÀO TẠO
THEO YÊU CẦU

02

THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thiết kế chương trình đào tạo, biên soạn tài liệu giảng dạy với nội dung phù hợp nhằm đảm bảo tối ưu về mặt hiệu quả và tính kinh tế cho doanh nghiệp có nhu cầu.

03

LẬP KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Phối hợp với doanh nghiệp để triển khai chương trình đào tạo nhanh chóng, hiệu quả và đúng quy trình.

04

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổ chức đào tạo theo kế hoạch, quá trình đào tạo có sự theo dõi, quản lý và thu thập phản hồi về các công tác tổ chức đào tạo nhằm điều chỉnh kịp thời.

05

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SAU ĐÀO TẠO

Sau đào tạo, HPM sẽ tổng hợp báo cáo đánh giá phản hồi từ học viên để gửi BLĐ Doanh nghiệp. Hai bên sẽ cùng trao đổi và điều chỉnh cho những khóa học kế tiếp.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN ĐÀO TẠO CHO DOANH NGHIỆP

HOTLINE 0936.636.232

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO DOANH NHÂN HPM

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC PUBLIC 
Đào tạo các kỹ năng quản trị, điều hành, kỹ năng làm việc, kỹ năng mềm

TƯ VẤN ISO
Hướng tới chất lượng - phù hợp từng doanh nghiệp - chuyên gia cao cấp

TƯ VẤN XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP 4.0
Lan tỏa công nghệ 4.0 vào quản lý, điều hành của doanh nghiệp giúp DN tự động hóa

KẾT NỐI DOANH NHÂN
Cộng đồng doanh nhân giao lưu, kết nối, học hỏi, hợp tác kinh doanh

TƯ VẤN KPI
Giải pháp tư vấn xây dựng hệ thống KPI toàn diện theo tiêu chuẩn thế giới

ĐÀO TẠO INHOUSE DOANH NGHIỆP
Đào tạo chương trình theo yêu cầu của doanh nghiệp trên toàn quốc

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Trụ sở Hà Nội:  Số 25/23 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trụ sở Hải Phòng: Tầng 5 Tòa nhà Seabank, Số 17/B1 Lô 7B Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, HP

Trụ sở Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà 8A/76 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, HCM

Email: daotaodoanhnghiep@hpmvietnam.com
Website: www.hpm.edu.vn
Hotline: 0936.636.232
Fanpage: Học viện đào tạo doanh nghiệp HPM